Văn bản pháp quy
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số văn bản: 18/2018/TT-BLĐTBXH
Số hiệu:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ lao động thương binh và xã hội
Ngày tháng năm ban hành: 30/10/2018
Chủ đề văn bản:
Người ký:
Nội dung
Download tài liệu Tải tài liệu  Quay lại
Hỗ trợ trực tuyến