Văn bản pháp quy
Dự thảo Quyết định Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Số văn bản: Dự thảo
Số hiệu:
Loại văn bản: Đang soạn thảo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày tháng năm ban hành: 18/09/2018
Chủ đề văn bản:
Người ký:
Nội dung
Dự thảo Quyết định Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu Tải tài liệu  Quay lại
Hỗ trợ trực tuyến