Văn bản pháp quy
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Số văn bản: Dự thảo
Số hiệu:
Loại văn bản: Đang soạn thảo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày tháng năm ban hành: 18/09/2018
Chủ đề văn bản:
Người ký:
Nội dung
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu Tải tài liệu  Quay lại
Hỗ trợ trực tuyến