Văn bản pháp quy
về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Ngày Pháp luật năm 2017"
Số văn bản: 1204/QĐ-LĐTBXH
Số hiệu:
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ lao động thương binh và xã hội
Ngày tháng năm ban hành: 31/07/2017
Chủ đề văn bản:
Người ký:
Nội dung
Download tài liệu Tải tài liệu  Quay lại
Hỗ trợ trực tuyến