Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 61 - 80 , trên tổng số 2015 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
08/12/2013
Công văn của Cục Việc làm về việc Thiết lập mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền thuộc...
File không tồn tại
07/31/2013
TTGTVL Hải Dương - Tình hình cung cầu lao động Quý I & II và dự báo cung cầu lao động Quý III & IV năm 2013
Download tài liệu
07/31/2013
TTGTVL Long An - Đánh giá Nhu cầu tuyển dụng lao động tháng 7 và thông tin tuyển dụng tháng 8
Download tài liệu
07/15/2013
Báo cáo tình hình cung cầu lao động 6 tháng đầu năm và dự báo cung cầu thi trường lao động 6 tháng cuối năm 2013
Download tài liệu
06/06/2013
Báo cáo Đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động tháng 05 và thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động tháng 6/2013 - Trung tâm...
Download tài liệu
04/08/2013
Báo cáo cung cầu lao động quý I năm 2013 và những nhận định dự báo cung cầu lao động quý II
Download tài liệu
03/28/2013
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Việc làm
Download tài liệu
03/01/2013
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số...
Download tài liệu
12/10/2012
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,...
Download tài liệu
01/14/2013
Đăng ký thất nghiệp
Download tài liệu
05/24/2012
Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú, lần thứ 12 năm 2012
Download tài liệu
05/30/2012
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy...
Download tài liệu
05/31/2012
Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Download tài liệu
06/05/2012
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa
Download tài liệu
06/06/2012
Quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa...
Download tài liệu
06/06/2012
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ...
Download tài liệu
12/04/2012
Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2013
Download tài liệu
06/18/2012
Bộ Luật Lao động
Download tài liệu
06/18/2012
Về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh...
Download tài liệu
06/19/2012
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
Download tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến