Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 61 - 80 , trên tổng số 2010 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
04/08/2013
Báo cáo cung cầu lao động quý I năm 2013 và những nhận định dự báo cung cầu lao động quý II
Download tài liệu
03/28/2013
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Việc làm
Download tài liệu
03/01/2013
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số...
Download tài liệu
12/10/2012
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,...
Download tài liệu
01/14/2013
Đăng ký thất nghiệp
Download tài liệu
05/24/2012
Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú, lần thứ 12 năm 2012
Download tài liệu
05/30/2012
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy...
Download tài liệu
05/31/2012
Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Download tài liệu
06/05/2012
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa
Download tài liệu
06/06/2012
Quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa...
Download tài liệu
06/06/2012
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ...
Download tài liệu
12/04/2012
Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2013
Download tài liệu
06/18/2012
Bộ Luật Lao động
Download tài liệu
06/18/2012
Về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh...
Download tài liệu
06/19/2012
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
Download tài liệu
06/20/2012
Quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo...
Download tài liệu
06/21/2012
Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo...
Download tài liệu
06/22/2012
Về việc giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao...
Download tài liệu
06/22/2012
Về việc giao dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2012 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai...
Download tài liệu
06/25/2012
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động,...
Download tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến