Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 41 - 60 , trên tổng số 2015 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
06/25/2013
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 225 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu...
Download tài liệu
08/15/2013
Ban hành Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015
Download tài liệu
09/25/2013
Về việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố...
Download tài liệu
08/22/2013
Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...
Download tài liệu
05/10/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
Download tài liệu
05/30/2013
Về việc thông báo tình hình sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.
Download tài liệu
08/30/2013
Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu...
Download tài liệu
08/22/2013
Phê duyệt Kế hoạch bổ sung đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013
Download tài liệu
08/12/2013
Về việc phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020
Download tài liệu
07/23/2013
Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Download tài liệu
07/09/2013
Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non,...
Download tài liệu
05/31/2013
Ban hành quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính...
Download tài liệu
05/29/2013
Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn năm 2013...
Download tài liệu
05/10/2013
Ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình
Download tài liệu
04/26/2013
Phê duyệt Chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Download tài liệu
01/31/2013
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm và dạy nghề tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2015
Download tài liệu
01/16/2013
Về việc phê duyệt Kế hoạch dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2013 -...
Download tài liệu
01/14/2013
Về việc ban hành quy chế phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Download tài liệu
09/18/2013
3680/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
09/05/2013
Quy định tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Download tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến