Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 21 - 40 , trên tổng số 2016 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
07/09/2015
Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Download tài liệu
03/12/2015
Nghị Định số 28/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
11/28/2013
Hiến pháp năm 2013
Download tài liệu
05/20/2013
Kết luận của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở...
Download tài liệu
04/29/2014
VV khảo sát tình hình xây dựng, sử dụng và khai thác CSDL Cung, Cầu lao động
Download tài liệu
04/18/2014
Về việc đổi tên và mẫu dấu cơ quan
Download tài liệu
04/04/2014
Đánh giá thị trường lao động Quý I/2014 và Dự báo cung cầu lao động Quý II/2014
Download tài liệu
03/31/2014
Phân tích cung - cầu lao động quý 1 và dự báo nhu cầu nhân lực quý 2 năm 2014
Download tài liệu
04/10/2014
Báo cáo, phân tích thị trường lao động quý 1 nhận định cung cầu lao quý 2 năm 2014
Download tài liệu
03/28/2014
Về việc phân công cán bộ thực hiện phiên GDVL tháng 4 năm 2014
Download tài liệu
02/12/2014
Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
File không tồn tại
11/21/2013
Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
Download tài liệu
01/16/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
Download tài liệu
11/19/2013
Báo cáo về việc phân tích Cung - Cầu lao động tháng 11 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 12 năm 2013
Download tài liệu
09/25/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
File không tồn tại
10/10/2013
Quy định mức trần tiền ký quý và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động
Download tài liệu
01/16/2013
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm 500 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn...
Download tài liệu
04/01/2013
Ban hành “Danh mục ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn xã, thị trấn cần tuyển dụng trí thức trẻ năm 2013”của UBND tỉnh Cà...
Download tài liệu
07/17/2013
Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển...
Download tài liệu
05/20/2013
Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó...
Download tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến