Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 2001 - 2015 , trên tổng số 2015 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
04/10/2008
Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Điện công...
File không tồn tại
10/22/2007
Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển...
File không tồn tại
08/08/2007
Về chính sách tinh giản biên chế
File không tồn tại
12/17/2007
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ hưu
File không tồn tại
01/05/2005
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức
File không tồn tại
06/29/2006
Về việc ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề
File không tồn tại
07/08/2000
Hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ởkhu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước
File không tồn tại
04/04/2007
Hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo quy định tại Quyết định số...
File không tồn tại
05/19/2008
Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề
File không tồn tại
05/07/2008
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ - CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy định...
File không tồn tại
03/27/2008
Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ chế...
File không tồn tại
12/26/2005
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/03/2002 và Nghị định số 120/2003/NĐ-CP ngày...
File không tồn tại
10/06/1999
Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy
File không tồn tại
03/15/1999
Hướng dẫn kế hoạch hoá việc lồng ghép các chương trình, dự án tham gia thực hiện xoá đói giảm nghèo
File không tồn tại
04/01/2002
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp chăm sóc người...
File không tồn tại
Hỗ trợ trực tuyến