Văn bản pháp quy
Quyết định số 1621/QĐ-LĐTBXH ngày 04/11/2015 Về việc công bố mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016-2025
Số văn bản: Quyết định số 1621/QĐ-LĐTBXH
Số hiệu:
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ lao động thương binh và xã hội
Ngày tháng năm ban hành: 04/11/2015
Chủ đề văn bản:
Người ký:
Nội dung
Quyết định số 1621/QĐ-LĐTBXH ngày 04/11/2015 Về việc công bố mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016-2025
Download tài liệu Tải tài liệu  Quay lại
Hỗ trợ trực tuyến