Văn bản pháp quy
Quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học tại Việt Nam
Số văn bản: 24/2015/TT-BLĐTBXH
Số hiệu:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ lao động thương binh và xã hội
Ngày tháng năm ban hành: 13/07/2015
Chủ đề văn bản:
Người ký:
Nội dung
Download tài liệu Tải tài liệu  Quay lại
Hỗ trợ trực tuyến