Văn bản pháp quy
Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học tại Việt Nam
Số văn bản: 87/2014/NĐ-CP
Số hiệu:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày tháng năm ban hành: 22/09/2014
Chủ đề văn bản:
Người ký:
Nội dung
Download tài liệu Tải tài liệu  Quay lại
Hỗ trợ trực tuyến