Văn bản pháp quy
Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Số văn bản: 28/2015/TT-BLĐTBXH
Số hiệu:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành:
Ngày tháng năm ban hành: 31/07/2015
Chủ đề văn bản:
Người ký:
Nội dung
Download tài liệu Tải tài liệu  Quay lại
Hỗ trợ trực tuyến