Văn bản pháp quy
Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
Số văn bản: Nghị quyết số: 93/2015/QH13
Số hiệu:
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày tháng năm ban hành: 22/06/2015
Chủ đề văn bản:
Người ký:
Nội dung
Download tài liệu Tải tài liệu  Quay lại
Hỗ trợ trực tuyến