Văn bản pháp quy
VV khảo sát tình hình xây dựng, sử dụng và khai thác CSDL Cung, Cầu lao động
Số văn bản: 250/CVL-TTQGVDVVL
Số hiệu:
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành:
Ngày tháng năm ban hành: 29/04/2014
Chủ đề văn bản:
Người ký:
Nội dung
Download tài liệu Tải tài liệu  Quay lại
Hỗ trợ trực tuyến