Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 1 - 14 , trên tổng số 14 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
09/18/2018
Tờ trình Chính Phủ Quyết định Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
09/18/2018
Tờ trình Chính Phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của...
Download tài liệu
04/13/2017
Tài Liệu Trung tâm thông tin việc làm Hàn Quốc
Download tài liệu
12/31/2011
Tình hình thị trường lao động quý IV năm 2011 và dự bảo cung cầu lao động quý 1 năm 2012
Download tài liệu
02/04/2012
Về việc mời hợp Tổ biên tập nghiên cứu xây dựng Luật Việc làm
Download tài liệu
01/09/2012
Về việc mời hợp Ban soạn thảo nghiên cứu xây dựng Luật Việc làm
Download tài liệu
05/11/2009
Kế hoạch triển khai Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Download tài liệu
11/16/2009
Hướng dẫn Quy trình thực hiện các chế độ Bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
06/02/2009
Hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
05/12/2009
Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
File không tồn tại
12/06/1995
Pháp lệnh về việc phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
File không tồn tại
09/06/1997
Công ước chung về việc an toàn trong quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn trong quản lý chất thải phóng xạ
File không tồn tại
01/01/1990
Áp dụng và rà soát Thoả thuận về các Quy tắc và Thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp
File không tồn tại
01/01/1990
Về dịch vụ nghề nghiệp
File không tồn tại
Hỗ trợ trực tuyến