Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 1 - 7 , trên tổng số 7 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
11/04/2015
Quyết định số 1621/QĐ-LĐTBXH ngày 04/11/2015 Về việc công bố mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn...
Download tài liệu
10/28/2015
Về việc mời tham dự Hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm" và "Sửa...
Download tài liệu
10/28/2015
Về việc mời tham dự Hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm" và "Sửa...
Download tài liệu
04/29/2014
VV khảo sát tình hình xây dựng, sử dụng và khai thác CSDL Cung, Cầu lao động
Download tài liệu
09/18/2013
3680/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
08/12/2013
Công văn của Cục Việc làm về việc Thiết lập mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền thuộc...
File không tồn tại
11/22/2012
V/v hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
File không tồn tại
Hỗ trợ trực tuyến