Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 1 - 20 , trên tổng số 2007 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
05/19/2016
Thông tư Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm
Download tài liệu
11/04/2015
Quyết định số 1621/QĐ-LĐTBXH ngày 04/11/2015 Về việc công bố mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn...
Download tài liệu
07/13/2015
Quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá...
Download tài liệu
09/22/2014
Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài...
Download tài liệu
10/28/2015
Về việc mời tham dự Hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm" và "Sửa...
Download tài liệu
10/28/2015
Về việc mời tham dự Hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm" và "Sửa...
Download tài liệu
07/31/2015
Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của...
Download tài liệu
07/24/2015
Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
Download tài liệu
06/22/2015
Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
Download tài liệu
04/22/2015
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
Download tài liệu
07/09/2015
Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Download tài liệu
03/12/2015
Nghị Định số 28/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
11/28/2013
Hiến pháp năm 2013
Download tài liệu
05/20/2013
Kết luận của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở...
Download tài liệu
05/19/2014
Báo cáo nhanh tình hình lao đông - việc làm
Download tài liệu
04/29/2014
VV khảo sát tình hình xây dựng, sử dụng và khai thác CSDL Cung, Cầu lao động
Download tài liệu
04/18/2014
Về việc đổi tên và mẫu dấu cơ quan
Download tài liệu
04/04/2014
Đánh giá thị trường lao động Quý I/2014 và Dự báo cung cầu lao động Quý II/2014
Download tài liệu
03/31/2014
Phân tích cung - cầu lao động quý 1 và dự báo nhu cầu nhân lực quý 2 năm 2014
Download tài liệu
04/10/2014
Báo cáo, phân tích thị trường lao động quý 1 nhận định cung cầu lao quý 2 năm 2014
Download tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến