Hỏi đáp
Q0 - 14/05/2015. Theo quy định, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác và được ghi trong hợp đồng. Bà Hồ Thị Loan (tỉnh Quảng Nam) làm việc cho một công ty tư nhân với mức lương thỏa thuận là 5.500.000 đồng/tháng, nhưng khi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) công ty chỉ ký 3.850.000 đồng/tháng theo mức tối thiểu hiện hành. Trong quá trình làm thêm giờ, bà Loan chỉ được hưởng theo mức lương làm thêm giờ = số ngày công tăng ca x hệ số 1,0 (bất kể thời điểm tăng ca ngày hoặc đêm) x mức lương thu nhập/26. Theo giải thích của công ty, hệ số hưởng 1,0 vì so sánh mức lương thỏa thuận đã lớn hơn 1,5 so với mức lương ký hợp đồng. Vừa qua, bà được tăng thêm 1.000.000 đồng tiền lương và mức lương hiện tại là 6.500.000 đồng. Công ty quy định, đối với bộ phận gián tiếp không tham gia sản xuất thì trường hợp người lao động có mức lương tháng từ 6.500.000 đồng trở lên khi tăng ca ngoài sẽ không hưởng lương tăng ca. Bà Loan hỏi, Công ty thực hiện chế độ tiền lương như nêu trên có đúng quy định không?
Câu hỏi


Q0 - 20/05/2014. Hỏi: Tôi vào làm cho công ty dệt Đồng Nai từ ngày 22/7/2014. Đến ngày 10/9/2014 mới được phát lương. Quy định của của công ty là cứ mồng 10 hàng tháng là phát lương cho công nhân tuy nhiên đến ngày 10 tôi chỉ được nhận bảng lương và thẻ ATM nhưng không được chuyển tiền vào tài khoản. Tôi hỏi nguyên nhân của việc giam lương thì nhận được câu trả lời từ Trưởng Ca: "Nếu nghỉ 3 ngày trở lên, cho dù có phép hay không phép đều bị giam lương 5 ngày." Trong tháng 9 tôi có xin nghỉ 3 ngày, 2 ngày có phép (mồng 1 và mồng 2/9) còn một ngày do có việc đột xuất tôi không đi làm được nên đã gọi điện thoại báo cho trưởng ca. Như vậy trong trường hợp này công ty có quyền giam lương của tôi không? (do mới làm tháng thử việc nên chưa kí kết hợp đồng) mailto:.................9@gmail.com
Câu hỏi
Q0 - 29/04/2014. Ông Nguyễn Phúc Khánh Minh ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại công ty 100% vốn nước ngoài, được trả lương 10 triệu đồng/tháng. Thời gian làm việc theo giờ hành chính, 8 giờ/ngày, ngày nghỉ hàng tuần là các chủ nhật, riêng thứ bảy thì tuần làm việc, tuần được nghỉ. Vừa qua công ty yêu cầu ông Minh làm thêm giờ vào ngày Quốc khánh 2/9 (đủ 8 giờ). Ông Minh hỏi, pháp luật quy định trả lương làm thêm giờ vào ngày lễ, tết như thế nào? Cách tính tiền lương 1 ngày làm việc bình thường của ông Minh trong tháng 9/2014? Tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ Quốc khánh 2/9 ông Minh được hưởng bao nhiêu?
Câu hỏi

Hỗ trợ trực tuyến