Dự thảo thông tư hướng dẫn NĐ 28/2015/NĐ-CP


     Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.


    Tải toàn văn dự thảo thông tư 

Mọi góp ý Thông tư xin gửi về hòm thư: kimchicvl@gmail.com 


Hỗ trợ trực tuyến