Tin địa phương
 Bình Thuận CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.
 Khánh Hòa Thông tin cụ thể về hỗ trợ học nghề quý 2/2019 đợt 2 tháng 06/2019
 Bình Thuận THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 2 NĂM 2019.
 Khánh Hòa Quy trình hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 33 năm 2019)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 34 năm 2019)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 34 năm 2019)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ LẦN 03 (Trả Quyết định ngày 23/05/2019)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 93 năm 2019)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 92 năm 2019)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 91 năm 2019)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 90 năm 2019)
 Đà Nẵng Phiên giao dịch việc làm định kỳ ngày 31/05/2019
 Hưng Yên 776 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 4 năm 2019
 Hà Giang Người lao động khấp khởi chờ lương tăng
 Hà Giang Tổng hợp các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất
 Hà Giang Hơn 200 lao động Việt vượt qua kỳ kiểm tra kỹ năng tại Nhật
 Hà Giang Tại sao học sinh không chọn vào đại học?
 Hà Giang Thanh Hóa: Đi xuất khẩu lao động trái phép, mất trắng 200 triệu đồng
 Hà Giang Nhiều công ty Nhật Bản không có ý định tuyển lao động nước ngoài
Hỗ trợ trực tuyến