Tin địa phương
 Đồng Nai TUYỂN DỤNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ 134 NGÀY 25/08/2017
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 61 năm 2017)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 55 năm 2017)
 Bắc Giang Kết quả giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp hẹn trả ngày 22/8/2017
 Bắc Giang Kết quả giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp hẹn trả ngày 21/8/2017
 Bắc Giang Kết quả giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp hẹn trả ngày 18/8/2017
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 60 năm 2017)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 54 năm 2017)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 60 năm 2017)
 Bắc Ninh BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT 6 MẪU VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH PHÁI CỬ THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG ĐI NHẬT BẢN
 Cao Bằng TRUNG TÂM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SHARP CAO BẰNG CẦN TUYỂN
 Bình Thuận KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGHIỆP VỤ LỄ TÂN – K1/2017
 Bình Thuận KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG – K5/2017
 Bắc Ninh NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA PHIÊN SÀN VIỆC LÀM NGÀY 17/08/2017
 Thanh Hóa Tổng Hợp Kết Quả Tuyển Sinh, Tuyển Dụng Lao Động Tại PGDVL Ngày 11/8/2017
 Hưng Yên Thư mời tham gia phiên giao dịch việc làm lần thứ 136 - Phiên thứ 17 năm 2017 tại huyện Mỹ Hào.
 Hưng Yên Thư mời tham gia phiên giao dịch việc làm lần thứ 136 - Phiên thứ 17 năm 2017 tại huyện Mỹ Hào.
 Hà Giang Nhà hàng Đức Giang tuyển nhân viên
 Hưng Yên Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 135 (phiên thứ 16/2017) tại huyện Mỹ Hào
 Hưng Yên Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 135 (phiên thứ 16/2017) tại huyện Mỹ Hào
Hỗ trợ trực tuyến