Tin địa phương
 Khánh Hòa THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NGÀY 22/05/2018
 Trà Vinh THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN 5
 Sóc Trăng KHAI GIẢNG Lớp: Sơ cấp kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế
 Hà Giang Hội nghị tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho học sinh và người lao động trên địa bàn huyện Đồng Văn
 Bắc Giang Công ty TNHH TM Đào Dương cần tuyển dụng
 Hải Dương Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết
 Quảng Nam NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2018 ( CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 22/5/2018)
 Hải Dương Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 04/2018
 Hải Dương Báo cáo Phân tích và đánh giá tình hình lao động thất nghiệp quý I/2018
 Hải Dương Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 03/2018
 Hải Dương Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 02/2018
 Hải Dương Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 01/2018
 Hải Dương Báo cáo Phân tích và đánh giá tình hình lao động thất nghiệp quý IV/2017
 Hải Dương Báo cáo Phân tích và đánh giá tình hình lao động thất nghiệp quý III/2017
 Hải Dương Báo cáo Phân tích và đánh giá tình hình lao động thất nghiệp quý II/2017
 Hải Dương Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2017
 Hải Dương Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 11/2017
 Hải Dương Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2017
 Hải Dương Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 9/2017
 Hải Dương Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 8/2017
Hỗ trợ trực tuyến