Tin địa phương
 Cao Bằng Công ty TNHH một thành viên TM & DL Nhật Lợi có địa chỉ phường Hợp Giang, TP Cao Bằng cần tuyển dụng như sau:
 Hưng Yên Thư mời tham gia phiên giao dịch việc làm lần thứ 190 - Phiên thứ 21 năm 2019 tại huyện Mỹ Hào.
 Hưng Yên Thư mời tham gia phiên giao dịch việc làm lần thứ 190 - Phiên thứ 21 năm 2019 tại huyện Mỹ Hào.
 Hà Giang Công ty Cổ phần thế giới di động (Điện máy xanh) huyện Yên Minh tuyển nhân viên
 Hà Giang Nhà hàng Đạt Béo huyện Yên Minh tuyển nhân viên
 Hưng Yên Kết quả tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề tại Phiên GDVL lần 189 (lần thứ 20/2019):
 Hưng Yên Kết quả tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề tại Phiên GDVL lần 189 (lần thứ 20/2019):
 Hà Giang Công ty TNHH Đức Hải 2, huyện Yên Minh tuyển nhân viên
 Hà Giang Siêu thị Quyết Hằng huyện Yên Minh tuyển nhân viên
 Điện Biên Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Thanh Chăn.
 Hà Giang Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Nam Nhật, huyện Yên Minh tuyển nhân viên
 Thanh Hóa Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tổ chức các Hội nghị tư vấn việc làm tại 5 xã của huyện Cẩm Thủy
 Hải Dương Giảm giờ làm việc trong tuần: Xu hướng tiến bộ hay xa xỉ?
 Hải Dương Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn
 Hải Dương Tăng tuổi nghỉ hưu phải phù hợp với đặc thù công việc
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 71 năm 2019)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 71 năm 2019)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 72 năm 2019)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 195 năm 2019)
 Bắc Giang DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Lần 194 năm 2019)
Hỗ trợ trực tuyến